دانشکده پزشکی
۱۳۹۹/۱۱/۶
اعضا
 

نام
 ونام خانوادگي

رشته
و مقطع تحصيلي

سمت
شرح وظايف

شماره تماس


دكتر فريبا فتح اللهي


دكتري تخصصي پزشكي اجتماعي


مسئول دفتر
EDO


33346733

دكتر پريسا مرداني

متخصص داخلي

كارشناس EDO

33346733

خانم زهرا رضايي

كارشناسي مامائي

كارشناس EDO
متصدي امور  دفتري EDO

33346733

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/08/19
تعداد بازدید: 666
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده پزشكي
كدپستي :         
دورنگار : 33349113-038 تلفن : 33335653 -038
Medicalschool@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/11/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal