دانشکده پزشکی
۱۳۹۹/۱۱/۱
صلاحيت(( راهنماي اجراي چهاردهمين دوره آزمون صلاحيت باليني  ))


1-     زمان شروع آزمون به صورت هماهنگ راس ساعت 8:30  مي باشد .

2-    تعداد ايستگاههاي آزمون حداقل 12 ايستگاه فعال ( تعداد ايستگاههاي فعال بين 18-12) مي باشد ) از ميان 12 ايستگاه اصلي ، 70 درصد ايستگاهها داراي سوالات حياتي (  critical) و 30 درصد ايستگاهها غير حياتي (  non critical ) مي باشند .

         تبصره : توصيه مي شود جهت يكسان سازي از نظر نحوه اجرا و پايان آزمون و ارزشيابيهاي پس از آزمون تعداد ايستگاهها بر اساس راهنماي اجراي آزمون صلاحيت باليني كه هر دوره توسط دبير خانه شوراي آموزش پزشكي عمومي اعلام مي شود اعمال شود . دانشگاههاي برگزار كننده آزمون بايد مجوز افزايش تعداد ايستگاهها را از دبير خانه دريافت كنند .

 

3-     مدت زمان هر ايستگاه 5 دقيقه به اضافه يك دقيقه جهت انتقال داوطلبان مي باشد .

4-     پوشيدن روپوش براي تمامي شركت كنندگان در امتحان الزامي است . همچنين نصب اتيكت حاوي مشخصلت نيز توصيه مي شود

5-     نمره قبولي 50 درصد كل نمرات آزمون مي باشد . نمره قبولي در هر ايستگاه نيز 50 درصد نمره كل ايستگاه مي باشد هر داوطلب مي تواند در مجموع در سه ايستگاه نمره كمتر از پنجاه درصد كسب كند كه از اين سه ايستگاه حداكثر يك ايستگاه مي تواند ضروري باشد .

6-      مهلت اعتراض به آزمون تا ساعت 10 روز يك شنبه 1397/11/28 و زمان رسيدگي به اعتراضات تا روز سه شنبه 1397/11/30 مي باشد . لازم است كه دانشگاهها نمرات كسب شده داوطلبان در هر ايستگاه را تا روز شنبه 1397/12/04 به دبير خانه شوراي آموزش پزشكي عمومي ارسال كنند .

7-     در صورت مشاهده هر گونه ايرادي در سوالات ارسالي ، موارد به دبيرخانه ارسال شود تا اصلاحات مورد نياز روي سوالات انجام شده و به صورت يكسان به همه دانشگاههاي مركز مناطق آمايشي فرستاده شود .(( بودجه بندي ))

 

لطفاً سوالات مرتبط را با استفاده از بانك سوالات و با مراعات بودجه بندي زير انتخاب فرمائيد.

 

  حيطه صلاحيت مورد آزمون

 تعداد ايستگاه مرتبط

مهارتهاي برقراري ارتباط

10-5 درصد

 مهارت حل مساله

20-15 درصد

شرح حال و معاينه فيزيكي

30-25 درصد

 پروسيجرها

40-35 درصد

 استراحت

5-3 ايستگاه

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/04/03
تعداد بازدید: 555
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده پزشكي
كدپستي :         
دورنگار : 33349113-038 تلفن : 33335653 -038
Medicalschool@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/11/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal