دانشکده پزشکی
۱۳۹۹/۱۱/۱
كتابخانه دانشكده
آشنايي با كتابخانه
 
تاريخچه: كتابخانه دانشكده پزشكي در سال 1365 فعاليت رسمي خود را آغاز نمود و در سال 1376 در منطقه رحمتيه شهركرد با تحت پوشش قرار دادن كتابخانه هاي دانشكده پزشكي و دانشكده پرستاري مامايي و دانشكده پيراپزشكي و دانشكده بهداشت حيطه كاري خود را توسعه داد.

كتابخانه با مساحت بيش از 365 متر مربع و مجموعه اي بالغ بر 8176 عنوان كتاب فارسي در قالب 23596 نسخه، 4069 عنوان كتاب لاتين در قالب 8151 نسخه، 2860 كتاب الكترونيك و 1609 عنوان پايان نامه فارسي و 2 عنوان پايان نامه لاتين و 936 عنوان طرح تحقيقاتي و 14 دستگاه كامپيوتر مشغول به فعاليت و ارائه خدمات كتابخانه اي به اعضاء هيات علمي، پژوهشگران، دانشجويان و كارشناسان مي باشد.
اهداف و رسالت كتابخانه: 1. شناسايي نيازهاي اطلاعاتي اساتيد، دانشجويان و كاركنان 2. فرآهم ­آوري منابع و اطلاعات علمي مورد نياز استفاده­ كنندگان 3. راهنمايي وآموزش مراجعان در بازيابي و استفاده از منابع اطلاعاتي 4. گردآوري متون اعم از كتب چاپي و الكترونيك، نشريات ادواري، اسناد و مدارك 5. كمك به تحقيقات كادر آموزشي در سطح تخصصي 6. كمك به پيشرفت برنامه­ هاي پژوهشي 8. كمك به پيشرفت برنامه­ هاي آموزشي است.

چشم ­انداز: 1. تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز 2. مديريت بهره­برداري از منابع اطلاعاتي 3. آموزش، تعليم و تقويت مهارت­هاي اطلاع­يابي به دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و كارشناسان 3. تسهيل در دسترسي به اطلاعات از طريق مشاركت در اشتراك منابع 4. جلب رضايت مراجعه­كننده از طريق انتقال منابع و پاسخگويي با كيفيت مناسب. 
 
بخشهاي كتابخانه 
- بخش امانت:
بخش امانت كتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع كتابخانه اي اقدام به امانت دادن منابع مي كند. اين نرم افزار امكان جستجوي منابع از طريق موضوع ، نويسنده، عنوان و ساير مشخصات كتابشناختي را براي كتابداران و مراجعان فراهم مي كند. شيوه چينش كتاب ها در قفسه هاي كتابخانه براساس رده بندي NLM است. مخزن به صورت نظام قفسه باز طراحي شده و همه كتابها در كتابخانه به استثناء كتابهاي مرجع با در نظر گرفتن قوانين امانت كتابخانه به امانت داده مي شوند.
مهمترين وظايف بخش امانت :
1- امانت وعودت كتاب از طريق رايانه براي مراجعين
2- جستجوي كتاب و اطلاعات كتابشناختي براي مراجعين و چك كردن و قرار دادن كتب برگشتي در مخزن
3- قفسه خواني و برطرف نمودن اشكالات موجود در شماره كتب و مشخص نمودن كتب مفقودي
4 - تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل
5- ا رائه خدمات تمديد كتاب از طريق مراجعه مستقيم وتماس تلفني
6- دريافت عكس و مشخصات دانشجويان ورودي در ابتداي هر ترم تحصيلي براي ارائه به بخش فني جهت صدور كارت كتابخانه.
7- دريافت پيشنهادات و انتقادات مراجعين درباره نحوه سطح ارائه خدمات و بكارگيري آنها در حد امكان جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات.
8- دريافت درخواست كتاب جديد از مراجعه كنندگان براي ارائه به كتابخانه مركزي جهت خريد.
نحوه امانت كتاب
دانشجويان مي توانند در هر نوبت حداكثر 3 نسخه كتاب به مدت 10 روز و اعضاي هيئت علمي هر نوبت حد اكثر 10 نسخه براي مدت 15 روز به امانت بگيرند. چنان چه كتابهاي امانتي متقاضي ديگري نداشته باشند با نظر كتابدار امانت آن ها تمديد خواهد گشت.
- بخش مرجع :
يكي از بخشهاي پر بار كتابخانه بخش مرجع است كه جهت استفاده از منابع اين بخش بايد با كتابدار مرجع هماهنگي لازم بعمل آيد . كتب اطلس و رفرانس با صلاح ديد كتابدار در مدت زمان محدود ( حد اكثر يك شب ) امانت داده مي شود .بخش مرجع پاسخگوي مراجعين در اسرع وقت مي باشد . منابع اين بخش شامل اطلسها دايره المعارفها - فرهنگها و واژه نامها مي باشند كه اين منابع را مي توان در سالن مطالعه مورد استفاده قرار داد.
در اين بخش ، مگر به نويسنده و، استاد راهنما يا استاد راهنما پايان نامه و طرح تحقيقاتي به هيچ عنوان امانت داده نمي شود
- سالن مطالعه :
سالن مطالعه كتابخانه دانشكده پزشكي از دو بخش مجزا تشكيل شده است.
1- سالن مطالعه بانوان با تعداد ظرفيت 65 نفر
2- سالن مطالعه آقايان با تعداد ظرفيت 30 نفر
- بخش مخزن :
مخزن كتابخانه دانشكده پزشكي داراي 2 بخش مي باشد.
يك بخش متعلق به كتب فارسي و داراي 83 قفسه مي باشد و در بخش ديگر كتب لاتين قرار گرفته اند با 30 قفسه كتاب چيدمان اين قفسه ها براساس رده بندي NLM و LC مي باشد .
سيستم اداره اين مخزن به صورت باز مي باشد كه مراجعين به راحتي مي توانند منابع مورد نياز خود را پيدا كنند. در صورت استفاده موقت در سالن مطالعه در دفتر مخصوص و در صورت استفاده طولاني مدت روي كارت عضويت ثبت مي گردد و همان گاه وارد سيستم نرم افزار كتابخانه مي شود.
- منابع كتابخانه :
رده بندي كتب كتابخانه دانشكده پزشكي شهركرد:
رده بندي كتابخانه به دو صورت NLM (ويژه كتاب هاي پزشكي) و كنگره يا LC (ويژه كتاب هاي غير تخصي و عمومي) است.
- تازه هاي كتاب :
 

 

 

تقويم برگزاري كارگاههاي آموزشي سه ماهه سوم سال 1398

 

 رديف

 عنوان كارگاه

مطالب ارائه شده 

 مدرس 

 ليست شركت كنندگان 

تاريخ برگزاري

گروه هدف

1

معرفي استراتژي جستجو با تاكيد بر نمايه هاي استنادي

File

جليل قاني   

File

25  / 10 / 1398

دانشكده پزشكي

2

انتخاب journal  مناسب 

File

جليل قاني 

File

05 / 11 / 1398

دانشكده پزشكي

 
 
- پرسنل كتابخانه:
خانم پروانه صالحي: مسئول كتابخانه، كارشناس رشته ادبيات فارسي psalehi45@gmail.com
خانم فاطمه هوشيار: مسئول بخش مرجع، كارشناس رشته علوم تربيتي houshyar.f@skums.ac.ir
خانم مرضيه طالبي: مسئول بخش امانت، كارشناس رشته كتابداري و اطلاع رساني پزشكي talebi.m@skums.ac.ir
خانم معصومه كريمي: همكار بخش امانت، كاردان رشته علوم تربيتي karimi.ma@skums.ac.ir
 
- ساعت كاري كتابخانه دانشكده پزشكي (مخزن و بخش امانت):
كتابخانه دانشكده روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 15:30 آماده ارائه خدمات به مراجعين است. درهنگام امتحانات و مواقع لزوم ساعت كاري تا 19 افزايش مي يابد.
 
تماس با ما 
آدرس: شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه،دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پزشكي، طبقه همكف
تلفن: 33332590-038
دورنگار: 03833333226 
 
-لينكهاي اطلاع رساني:
 

لينك هاي مرتبط
 رديف  عنوان
1
  سامانه منبع ياب
 2  سامانه نوپا( نظام نوين اطلاعات پژوهشي ايران)
 3  جستجو در منابع كتابخانه هاي دانشگاه ( نرم افزار كتابخانه)
 4راهنماي استفاده از نرم افزار كتابخانه
5
بروشور راهنماي استفاده كاربران از خدمات كتابخانه (PDF)
6
 بروشور راهنماي استفاده كاربران از خدمات كتابخانه (HTML)
7
 طبقه بندي منابع الكترونيك تخصصي
8
 منابع مبتني بر شواهد
9
 منابع اطلاعات دارويي
10
 بانك اطلاعاتي مقالات دانشگاه
11
 تصاوير و ويدئوهاي پزشكي
12
 كتب الكترونيك دانشگاه
13
 كتابخانه مركزي دانشگاه
14
 كتابخانه ديجيتال دانشگاه
15
كارگاههاي آموزشي سال1398
16
گزارش عملكرد ساليانه كتابخانه
17
فرم پرسش از كتابدار
18
فرم نظر سنجي منابع الكترونيك
19
فرم نظر سنجي ارزيابي رضايت كاربران كتابخانه
20
 شابكا
 21گالري تصاوير 
 

   
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/02/15
تعداد بازدید: 1715
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده پزشكي
كدپستي :         
دورنگار : 33349113-038 تلفن : 33335653 -038
Medicalschool@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/11/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal