دانشکده پزشکی
۱۳۹۹/۷/۷
معرفي
شرح وظايف كارشناسان آموزش
- جمع آوري و تنظيم اطلاعات لازم در زمينه امور آموزشي
- تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي آموزشي
- برنامه ريزي ، ارزشيابي و نظارت بر اجراي فعاليت هاي آموزشي
- برنامه ريزي براي توسعه آموزش ضمن خدمت با توجه به نتايج ارزشيابي
- تهيه و تنظيم و اجراي تست هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي
- نظارت بر تهيه و تنظيم اساسنامه هاي واحدهاي آموزشي و طرح هاي لازم ، جهت تاسيس و توسعه واحدهاي آموزشي
- تهيه و تنظيم برنامه ها و دستورالعمل هاي لازم جهت برگزاري كلاس هاي كارآموزي و سمينارهاي آموزشي
- اجراي برنامه هاي آموزشي طي دوره
- ارززشيابي مستمر فعاليت هاي مراكز آموزشي به منظور تعيين روش هاي مناسب جهت بهبود برنامه هاي آموزشي
و رفع نارسايي هاي موجود

- هماهنگ كردن روش هاي اجراي مصوبات آموزشي در موسسات مربوط و تعيين روش ها و معيارهاي ارزشيابي
- بررسي كليه فعاليت هاي مربوط به برنامه ريزي آموزشي از لحاظ نيروي انساني و مادي بر اساس برنامه هاي اجرا شده
- شركت در جلسات و كمسيون هاي مختلف آموزشي
- برآورد كلاي اعتبار مورد نياز واحدهاي آموزشي از لحاظ پرسنلي ، ساختمان ، لوازم آزمايشگاهي و كارگاهي
- انجام ساير امور مربوط
 
پرسنل واحد آموزش دانشكده پزشكي :
مسئول آموزش پزشكي : خانم ثريا اسحاقي
كارشناسان : آقاي اكبر شفيعي
خانم مريم اولادي
خانم صديقه موسوي
خانم زينب مختاري
خانم سهيلا ايلبيگي
خانم زهرا طاهري
خانم مژگان صابري
خانم زينب رضايي

شماره هاي تماس با واحد آموزش دانشكده پزشكي :

شماره مستقيم : 33338047
شماره داخلي : 305
تاریخ به روز رسانی: 1398/08/19
تعداد بازدید: 670
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده پزشكي
كدپستي :         
دورنگار : 33349113-038 تلفن : 33335653 -038
Medicalschool@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/07
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-